loader image
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління

Кафедра АСУ здійснює підготовку:

  • бакалаврів за спеціальностю 122 "Комп'ютерні науки"
  • магістрів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"
  • кандидатів та докторів технічних наук за нза спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки"

Напрямки наукової роботи кафедри:

  • Інформаційні технології оброблення сигналів
  • Інструментальні засоби та інтелектуальні компоненти синтезу інтегрованих АСУ
  • Комбіторна оптимізація нееквідистантних структур
  • Інтелектуалізація управління ієрархічних систем керування
  • Нейроподібні структури та нейронечіткі моделі для задач прогнозування, класифікаціїї, ущільнення даних
Теслюк

Завідувач кафедри "Автоматизовані системи управління"

Теслюк Василь Миколайович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем управління, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка»