loader image
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління

Вступ на кафедру АСУ у 2022 році.

   Кафедра АСУ здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами спеціальності:

122 “Комп’ютерні науки”;

на першому (бакалаврський), другому (магістерський) і третьому (освітньо-науковий) рівнях вищої освіти.

1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

   На бакалавраті за спеціальностю 122 “Комп’ютерні науки” проводиться набір на освітньо-професійну програму: “Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)”; Computer Science (Computational Intelligence of Smart Systems).

   Ліцензований обсяг бакалаврату 122 “Комп’ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем)” – 200 місць (У 2021 р. на кафедру АСУ на навчання на бакалавраті за освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні науки” зараховано 230 студентів).

   Кваліфікація: Бакалавр із комп’ютерних наук.

   Форма навчання: денна.

2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти

   У 2022 році вступ у магістратуру спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” буде здійснюватись за освітньо-професійною програмою “Інформаційні управляючі системи та технології (Information management systems and technologies)” (1,5 річна).

   Ліцензований обсяг магістратури спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” за освітньо-професійною програмою “Інформаційні управляючі системи та технології” – 80 місць (У 2021 р. на кафедру АСУ для навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою “Інформаційні управляючі системи та технології” зараховано 57 бакалаврів).

   Кваліфікація: Магістр із комп’ютерних наук за спеціалізацією інформаційні управляючі системи та технології.

   Форми навчання: денна, заочна.

   У 2022 році вступ у магістратуру спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” буде здійснюватись за освітньо-науковою програмою “Комп’ютерні науки (Computer Science)” (2 роки), у 2021 р. на кафедру АСУ на навчання в магістратурі за освітньо-науковою програмою “Комп’ютерні науки” зараховано 10 бакалаврів).

   Кваліфікація: Магістр дослідник з комп’ютерних наук.

   Форма навчання: денна.

3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

    У 2022 році вступ у аспірантуру здійснюється за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” (У 2021 р. на кафедру АСУ на навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою “Комп’ютерні науки” зараховано 5 магістрів).

   Кваліфікація: Доктор філософії за спеціальністю комп’ютерні науки.

   Форми навчання: денна, заочна.

За детальною інформацією звертатися до нас: asu.dept@lpnu.ua або vasyl.m.teslyuk@lpnu.ua (завідувач кафедрою АСУ).